Klasy VII i GIM - Publiczna Szkoła Podstawowa w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan Lekcji

Poniedziałek

Klasa VII
Małgorzata Dośpiał

Klasa 2a
Aneta Strzała

Klasa 2b
Barbara Chaińska

Klasa 3
Ireneusz Bylak

8.30 - 9.15

geografia
17

język niemiecki
28

biologia
41

historia
38

9.25 - 10.10

język niemiecki
28

język polski
43

WOS
38

geografia
17

10.20 - 11.05

fizyka
26

geografia
17

język angielski
27

EDB
6

11.05 - 12.00

język angielski
27

matematyka
40

matematyka
28

język polski
38

12.20 - 13.05

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

historia
38

język polski
39

technika
26

13.20 - 14.05

biologia
41

informatyka
6

fizyka
26

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

14.15 - 15.00

fizyka
26

informatyka
6

matematyka
28

15.10 -15.55

Wtorek

Klasa VII
Małgorzata Dośpiał

Klasa 2a
Aneta Strzała

Klasa 2b
Barbara Chaińska

Klasa 3
Ireneusz Bylak

8.30 - 9.15

język polski
39

matematyka
40

język angielski
27

język niemiecki
28

9.25 - 10.10

matematyka
40

chemia
31

historia
38

język polski
37

10.20 - 11.05

godz. wychawawcza
39

biologia
41

chemia
31

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

11.05 - 12.00

chemia
3
1

wychowanie fizyczne
sal
a gimnastyczna

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

matematyka
28

12.20 - 13.05

historia
38

język angielski
27

język polski
3
9

biologia
41

13.20 - 14.05

język angielski
27

język polski
39

język polski
39

WDŻWR
41

14.15 - 15.00

informatyka
6

WDŻWR
41

d.w. język polski

15.10 -15.55

Środa

Klasa VII
Małgorzata Dośpiał

Klasa 2a
Aneta Strzała

Klasa 2b
Barbara Chaińska

Klasa 3
Ireneusz Bylak

8.30 - 9.15

religia
37

język polski
43

język polski
39

język polski
37

9.25 - 10.10

język polski
39

matematyka
40

matematyka
28

religia
37

10.20 - 11.05

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

fizyka
26

język niemiecki
28

chemia
31

11.05 - 12.00

fizyka
26

wychowanie fizyczne
sal
a gimnastyczna

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

matematyka
28

12.20 - 13.05

matematyka
40

religia
37

fizyka
26

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

13.20 - 14.05

język niemiecki
28

WOS
38

religia
37

język angielski
27

14.15 - 15.00

język angielski
27

WDŻWR
4
1

historia
38

15.10 -15.55

d.w. matematyka

Czwartek

Klasa VII
Małgorzata Dośpiał

Klasa 2a
Aneta Strzała

Klasa 2b
Barbara Chaińska

Klasa 3
Ireneusz Bylak

8.30 - 9.15

historia
38

język polski
4
3

matematyka
3
9

plastyka
37

9.25 - 10.10

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

język angielski
27

historia
38

fizyka
26

10.20 - 11.05

matematyka
40

biologia
41

język polski
39

język angielski
27

11.05 - 12.00

język polski
39

matematyka
40

język angielski
27

matematyka
28

12.20 - 13.05

biologia
41

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

język polski
39

13.20 - 14.05

religia
37

historia
38

biologia
41

godz. wychowawcza

14.15 - 15.00

muzyka
28

d.w. matematyka
40


15.10 -15.55

d.w. matematyka
40


Piątek

Klasa VII
Małgorzata Dośpiał

Klasa 2a
Aneta Strzała

Klasa 2b
Barbara Chaińska

Klasa 3
Ireneusz Bylak

8.30 - 9.15

chemia
31

matematyka
40

matematyka
39

plastyka
26

9.25 - 10.10

matematyka
40

język polski
43

godz. wychowawcza
41

język angielski
27

10.20 - 11.05

plastyka
27

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

wychowanie fizyczne
sala gim
nastyczna

religia
37

11.05 - 12.00

język polski
39

język angielski
27

plastyka
26

język niemiecki
28

12.20 - 13.05

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

plastyka
26

geografia
17

WOS
38

13.20 - 14.05

geografia
17

religia
3
7

język niemiecki
27

wychowanie fizyczne
sala gimnastyczna

14.15 - 15.00

język niemiecki
28

religia
37

geografia
17

15.10 -15.55

d.w. matematyka
6

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego