Projekt - Publiczna Szkoła Podstawowa w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:

Imię i nazwisko nauczyciela

Temat projektu i cel

Ireneusz Bylak

Niemcy i Austria i ich stolice i słynni kompozytorzy.
- zapoznanie się ze stolicami Niemiec i Austrii w kontekście danych statystycznych oraz ciekawostek i miejsc do zwiedzania,
- wybranie po jednym kompozytorze niemieckim i austriackim – jego życiorys i twórczość.

Renata Brych Grusza

Przygotowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznej dla wybranej grupy wiekowej.
Uczeń:
-wzbogaca  wiedzę z zakresu profilaktyki
- doskonali umiejętność współdziałania w grupie
- planuje swą pracę zgodnie z założeniami
- potrafi zaprezentować na forum wybranej grupy przedstawienie
- jest kreatywny i pomysłowy.
Projekt będzie wymagał pewnych nakładów finansowych.

W podróż po Europie.
- przygotowanie w ciekawej formie projektu dotyczącego ciekawych miejsc, zabytków oraz ciekawostek.

Barbara Chaińska

Największe skarby naszej cywilizacji.
- fakty i mity na temat zdrowej żywności,
- produkty żywnościowe wpływające korzystnie na nasze zdrowie,
- wyjaśnienie pojęcia żywność funkcjonalna.

Szczypta nowego smaku, czyli egzotyczne przyprawy na naszym stole.
- zebranie informacji na temat wybranych przypraw pod kątem geograficznym, botanicznym, historycznym,   kulinarnym i medycznym,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- pokaz kulinarnych umiejętności - degustacja potraw.

Małgorzata Dośpiał

Literacka Nagroda Nobla.
- prezentacja multimedialna polskich noblistów oraz konkurs wiedzy dla uczniów.

Wojciech Grobela

Organizacja i przebieg turnieju piłki ręcznej – turniej wiosek.
- rozwijanie umiejętności sportowych uczniów,
- propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- podnoszenie sprawności fizycznej uczniów.

Przygotowanie i realizacja projektu technicznego do biegu na 60m i rzutu piłką plażową.

Anna Goszczyńska

Magia ogrodów (malarstw, fotografia).
- ukazanie ogrodu jako przestrzeni człowiekowi bliższej (inspirację dla artystów, odbicie przeżyć wewnętrznych, piękno, które się podziwia)
uczeń:
- wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje o obrazach, przykładach malarskich (fotograficznych) interpretacji tematu,
- tworzy prace plastyczne (fotograficzne) zainspirowane tematem,
- przygotowuje prezentację w formie wystawy, prelekcji i pokazu slajdów.

Anastasiya Herhstanska

„Mapa Londynu”
- przygotowanie pojedynczych elementów mapy (budynki),
- ułożenie elementów na mapie,
- prezentacja mapy i umieszczenie na tablicy w korytarzu szkolnym.

Lidia Lizak

Czy filmy historyczne są sposobem na przekazywanie wartości patriotycznych?

Jak uczeń gimnazjum może w wolnym kraju czcić rocznicę odzyskania niepodległości?

Dlaczego obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja?

Agata Madej

Pomoc naukowa z fizyki.
Cele:
1. Poprawa zasobów pomocy dydaktycznych w szkole.
2. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości i ich przetwarzania.
3. Planowanie własnych działań i organizowanie współpracy z innymi.
Zadania:
1. Korzystanie z różnych źródeł informacji.
2. Porządkowanie i selekcjonowanie informacji.
3. Dobór odpowiednich materiałów.
4. Wybór i wykonanie pomoc naukowej w dowolnej technice.
5. Prezentacja pracy.

Marzena Mazolewska

Jak przedstawić „Zemstę”, aby nasi rówieśnicy chcieli ją oglądać?
- przedstawienie wiedzy dotyczącej warsztatu pracy osób związanych z teatrem,
- badanie warstw językowych mowy werbalnej i niewerbalnej w komunikacji.

W roli autorytetów językowych – najczęstsze błędy językowe.
- przedstawienie błędów językowych występujących w środkach masowego przekazu,
- analiza zgromadzonego materiału i wskazanie form poprawnościowych.

Damian Mróz

Interaktywna mapa Redła.
- poszerzanie wiedzy z zakresu HTML
- poznanie historii i lokalizacji miejsc historycznych Redła.

Film poklatkowy.
- rozszerzanie wiedzy z post produkcji filmowej,
- zapoznanie z aplikacjami do produkcji filmów poklatkowych,
- umiejętność stosowania scenariusz, planu zdjęciowego.

Agnieszka Nowakowska

Bryły platońskie
- przedstawienie postaci Platona
- przygotowanie informacji na temat brył platońskich
- wyjątkowość brył platońskich i ich wpływ na życie człowieka
- przygotowanie modeli brył platońskich

Układ słoneczny w liczbach
- przedstawienie ogólnych informacji na temat układu słonecznego
- przygotowanie informacji na temat układu słonecznego: największe, najmniejsze, najdalej, ...itp.
- przygotowanie krótkiej prezentacji do omówionych wyżej cech w postaci planszy, makiety lub multimedialnej

Czy matematyka może być ciekawa
- przygotowanie informacji na temat paradoksów i złudzeń matematycznych- jak powstają, gdzie mają  zastosowanie
- wykonanie własnego projektu złudzenia optycznego
- sofizmat arytmetyczny, algebraiczny lub geometryczny

Lucyna Ogiejko

Dlaczego mydła myją, a proszki piorą?
-   poznanie składu i działania mydeł i detergentów,
-   poznanie wpływu składników mydeł i proszków na środowisko.
Działania: Poszukiwanie informacji na lemat budowy chemicznej mydeł i proszków. Ustalenie czym jest brud. Wykonanie doświadczeń pokazujących mechanizm mycia i prania.

Chemia w łazience.
-   poznanie związków chemicznych,
-   wyszukanie na etykietach informacji o występujących w produktach związkach chemicznych,
-   określenie wpływu tych produktów na środowisko,
-   wskazanie alternatywnych, ekologicznych produktów.
Działania: Sporządzenie listy środków występujących w łazience. Ustalenie składu chemicznego 5 najczęściej używanych. Znalezienie informacji na temat wpływu składników chemicznych na   środowisko naturalne człowieka. Opracowanie bezpiecznego używania chemikaliów w łazience. Sporządzenie listy ekologicznych środków zastępczych.

Aneta Strzała

Finanse rodziny.
- planowanie budżetu rodziny,  jako ułatwienie w gospodarowaniu finansami rodziny,
- kształtowanie umiejętności planowania przychodów i rozchodów w budżecie domowym,
- kształtowanie umiejętności wyliczania wszystkich wydatków z każdego tygodnia w formie procentów i  przedstawienia ich na wykresach (kołowy, słupkowy)

Sergiusz Żuchowski

Sylwetka wybranego polskiego poety emigracyjnego
- propagowanie polskiej poezji emigracyjnej,
- kształcenie wrażliwości estetycznej na język poetycki,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz pracy w grupie.

Polska poezja czasu II wojny światowej
- propagowanie polskiej poezji emigracyjnej,
- kształcenie wrażliwości estetycznej na język poetycki,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz pracy w grupie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego