SZKOŁY - Strona szkoły w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:

HISTORIA SZKOŁY W REDLE  

   
Pierwsza historyczna wzmianka na temat szkolnictwa w Redle opowiada o stanie posiadania z  roku 1782. Zapisy te informują, że w roku tym znajdował się w Redle folwark, owczarnia, sześciu chłopów, dwóch zagrodników, karczma, kuźnia, 17 domów i jeden bakałarz (nauczyciel).
Kolejny zapis z lat bezpośrednio przed wybuchem drugiej wojny światowej "mówi", że ostatnimi znanymi nauczycielami w tym czasie byli: Maybehr, Fritz Hundt i Paul Langbecker. Uczyli oni w budynku, który został wybudowany w roku 1912, a który przedstawia fotografia z
prawej strony.
     Po wojnie i przyłączeniu Pomorza do Polski zaczęli napływać na ziemie odzyskane ludzie z różnych stron Polski. Zaistniała, więc konieczność otworzenia szkoły powszechnej aby zlikwidować występujący szeroko po wojnie problem analfabetyzmu wśród dzieci i dorosłych oraz ujednolicić będący w użyciu język.
  
Szkoła Powszechna w Redle została otwarta  w dniu 30 października 1945 roku Pierwszym nauczycielem i jednocześnie kierownikiem szkoły został Bronisław Gawłowski. Zgłosił się on z czynnej służby wojskowej i uzyskał przydział do Redła. Przeprowadził on w dniu 25 października wraz z sołtysem spis, który ujawnił 18 dzieci podlegających obowiązkowi nauki. Uruchomiono wtedy klasy; pierwszą, trzecią, czwartą i piątą. Obok można obejrzeć pierwszą kartę pierwszej kroniki szkolnej zapisaną ręką pana Gawłowskiego, która o tych wydarzeniach jesieni 1945 roku opowiada.   

Na potrzeby szkolne przejęto poniemiecki budynek szkoły. Przez pewien czas zajęcia lekcyjne odbywały się również w obecnym domu państwa Bućko - biały budynek - zdjęcie w górnej galerii.
   
W roku 1946 w szkole pojawił się drugi  nauczyciel pani Wanda  Rzepecka, a w roku 1949 trzeci - pani Władysława Hofbauer. Z ważnych wydarzeń okresu wczesnego powojennego warto zauważyć, że w roku 1950 utworzono klasę siódmą. oraz szkolną kancelarię.   W szkolnych dokumentach zachowała się z tego czasu dedykowana zapene uczniom naszej szkoły fotografia z 1955 roku. Została ona nadesłana z Omska na Syberii. Fakt ten sugeruje współpracę szkoły ze szkołą nr 25 w Omsku. Jak długo ona trwałą, jakie były jej inne przejawy, niestety nie wiemy (zdjęcia poniżej).  Na pierwszej fotografii widać nadawców wiadomości a na drugiej odręcznie napisaną w języku rosyjskim jej treść.
    
W roku szkolnym 1955/1956 w szkole funkcjonowało tylko 5 klas. Było to wynikiem złego stanu technicznego budynku. Ze względu na panującą ciasnotę i zły stan budynku szkoła w roku 1957 otrzymała dwie sale z przeznaczeniem na klasy od miejscowej spółdzielni produkcyjnej. W końcu też w tym samym roku szkoła doczekała się pierwszego gruntownego remontu. W roku szkolnym 1957/1958 w placówce pracowało trzech nauczycieli - Władysława Hofbauer - dyrektor, Halina Sztuba i Stefania Olesiejuk.
Powyżej w wgalerii znajduję się fotografia klasy VII z roku 1956 z siedzącą w środku panią dyrektor Hofbauer.
   W roku 1958 w szkołach, w tym również w Redle zniknęły emblematy religijne. Z tego powodu wśród rodziców powstał na tyle duży sprzeciw, iż musiały interweniować władze szkolne i samorządowe, aby uspokoić sytuację. Wraz z  postępem i rozbudową kraju pojawił się pierwszy odbiornik telewizyjny. Stało się to 26.09.1964 roku, a  telewizorem tym był odbiornik marki "Nefryt".
 Ważnym z punktu widzenia organizacji pracy szkolnej był rok 1966.  Wraz z reformą szkolnictwa pojawiły się w szkołach powszechnych klasy ósme. Taką klasę zyskała też nasza szkoła.  Ze względu na stale rosnącą liczbę uczniów na potrzeby szkolne adoptowane były coraz to nowe obiekty. Stało się tak z obecnym domem państwa Jarockich, gdzię mieściła się również sala gimnastyczna. Podobnie w latach 70 i 80 zaadoptowano na ten sam cel remizę strażacką oraz dzisiejszą plebanię. Na początku lat 70 do głownego budynku szkoły została dobudowana przybudówka, w której mieści się obecnie filia gminnej biblioteki. Inwestycja ta była w znacznej części finansowana ze składek i ofiar mieszkańców. Prace, były więc przeważnie wykonywane w czynie społecznym (zdjęcia poniżej).

    Ze względu na to, że wielu uczniów było dojeżdżających, podobnie jak w starej szkole od razu uruchomiono autobus,  z myślą o dowozach tej właśnie grupy. Stało się tak w grudniu 1986 roku. W porozumieniu z władzami Kombinatu Rolnego Redło udało się również zorganizować dla wszystkich uczniów szklankę ciepłego mleka.
   Począwszy od roku 1987 za sprawą  pana Zbigniewa Łukasika nauczyciela i opiekuna koła modelarskiego zorganizowano Pierwszą Gminną Wystawę Techniczną. Przez kilka kolejnych lat odbywały się następne edycje tejże wystawy, przy których współpracowałą także pani Grażyna Szwed. Okazały się one być być "strzałem w dziesiątkę" i dumą naszej szkoły. W wystawach swoje prace prezentowali uczniowie z ze szkół w Redle, Połczynie, Bolkowie, Łegach i Toporzyku.
W roku szkolnym 1989/1990 oddano do użytku klub szkolny.
 
  Od  roku 1991 zaczął działać zespół taneczno wokalny. Na początku nosił on nazwę "Trytonki". Został on założony przez panią Barbarę Łochowicz i pana Ireneusza Bylaka.  Następne k lata niezmiennie prowadził go pan Ireneusz Bylak, chociaż zmieniały się nazwy zespołu: "Promyczki", "Country Kids" i "No name"
 
  W roku szkolnym  1993/1994 w szkole pojawiła się gazetka o nazwie "Radarek". Stało się tak za sprawą pani Jolanty Szulc i pana Zbigniewa Łukasika.  Gazetka została ponownie reaktywowana  na kilka lat w roku 2003. Do gazetki dołączany był dodatek "Echo Redła", w którym opisywane było codzienne życie mieszkańców naszej miejscowości. Szkoła nasza w roku 1994 przystąpiła do dwóch akcji, które

    Bardzo trudne warunki lokalowe na początku lat 80, ciasnota i niewielka funkcjonalność obiektu sprawiły, że Redłowianie zaczęli poważnie myśleć o budowie nowej szkoły. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zawiązanie się w dniu 11 października 1983 roku społecznego komitetu budowy. Jego przewodniczącym został pan Kazimierz Wołosiuk. W skład komitetu weszli także; Jan Niczyporuk, Marian Jesiołowski, Mieczysław Krawiec, i Danuta Czerwińska. Honorowym przewodniczącym komitetu budowy szkoły został dyrektor Kombinatu Rolnego REDŁO pan Jan Kamiński.
  Wykonawcą prac budowlanych przy nowej szkole było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego z Drawska Pomorskiego. Szkołę budowano przez trzy lata. W pracach porządkowych przed oddaniem obiektu do użytku wzięła udział m.in. młodzież z NRD przebywająca w Polsce na wakacjach.
Ostatecznie w dniu 1 września 1986 roku  w nowej szkole odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Naukę rozpoczęło 415 uczniów, a pracę 32 nauczycieli. Rok później szkoła została ukończona w całości, gdyż oddano do użytku salę gimnastyczną.  
  Entuzjazm i radość z sukcesu w przeciągu tak krótkiego okresu czasu oddają najlepiej artykuły z ówczesnej prasy oraz fotografie z placu budowy. Do przeczytania i obejżenia poniżej.

miały na celu pomoc potrzebującym. Była to; akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcja o nazwie "Góra Grosza". Obie akcje są czały czas kontynuowane. W listopadzie 1995 roku za sprawą pani Jadwigi Bieńkowskiej w pomieszczeniu przy bibliotece uruchomiona została świetlica integracyjna. Świetlica działa do dnia dzisiejszego zajmując się dziećmi po zajęciach szkolnych i w czasie przerw. Zapewnia im opiekę. Tu uczniowie mogą pod okiem pani nauczycielki odrobić lekcje, przygotować się do bieżących zajęć, czy wziąć udział w próbach przedstawień i inscenizacji przygotowywanych w szkole.
  
Poniżej w pierwszym rzędzie zdjęcia z wystaw technicznych, a w drugim z akcji charytatywnych, imprez szkolnych itp.
 

    W roku 1999 w wyniku zmian w polskiej oświacie powstała w Redle Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Obie szkoły tworzą od tego czasu Zespół Szkół Publicznych w Redle. Począwszy od roku 2000/2001 w Zespole Szkół odbywać się zaczęły cykliczne imprezy krajoznawcze. Było to około 10 edycji marszy na orientację. W tym samym roku rozpoczęła się także inna cykliczna impreza. Wpisywała się ona  w ramy działań  profilaktycznych w szkole  i nosiła nazwę "Gimnazjada". Pierwsza edycja "Gimnazjady" odbyła się pod hasłem "Zdrowiej, sprawniej, szybciej". W roku 2002 za sprawą pani Lidii Lizak i jej uczennic rozpączęła w szkole kolejna cykliczna impreza, mianowicie "Tydzień Kultury Krajów Unii Europejskiej". Impreza była kontynuowana po wejściu Polski do struktur unijnych. (fotografie powyżej - drugi rząd).   
   
Tradycją szkolną stały się organizowane festyny integracyjne, i różnego rodzaju imprezy wyjazdowe, w których biorą udział nie tylko uczniowie i rodzice ale i cała społeczność Redła i okolic. Szkoła realizuje również wiele imprez sportowych, programów profilaktycznych, artystycznych, związanych z bezpieczeństwem, wyjazdów kulturalnych i wiele innych.
  
Rok szkolny 2000/2001 zapisał się również jako wyjątkowy pod względem nowinek technicznych. Otrzymaliśmy bowiem kompletną pracownię komputerową. Kilka lat póżniej otrzymaliśmy drugą pracownię komputerową, jeszcze lepiej wyposażoną. Zawierała ona m.in. rzutnik cyfrowy oraz notebook (fotografie obok).
W dniu 16.02.2003 roku  ruszyła pierwsza szkolna strona internetowa. Znajdowała się ona pod adresem: www.zsp-redlo.gmina.polczyn.net.

   W ramach współpracy z innymi szkołami nawiązaliśmy kontakty z Zespołem Szkół z Przechlewa w województwie Pomorskim, w którym to pan dyrektor Maciej Szwed był niegdyś nauczycielem. Bierzemy udział w organizowanych tam z rozmachem i w międzynarodowej obsadzie Dniach Unii Europejskiej. Przechlewianie w ramach rewizyty przyjeżdżają do nas (zdjęcia obok). Wyjazdy do Przechlewa cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród naszych uczniów. Impreza była robiona z wielkimrozmache, a uczestniczyli w niej oprócznaszej szkoły oraz szkół z gminy Przechlewo również goście zza granicy.
      W dniu 9 listopada 2009 roku szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się o godz.
10.00 mszą świętą, którą odprawił ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. Po mszy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły. Tu miała miejsce druga część uroczystości.
     Na sali gimnastycznej mogliśmy zobaczyć i usłyszeć piękny program artystyczny poświęcony patronowi naszej szkoły. Na holu szkoły jeszcze przed występami artystycznymi ks. biskup poświęcił a goście honorowii odsłonili przy udziale najmłodszych uczniów szkoły tablicę pamiątkową upamiętniającą to ważne  wydarzenie.
    Kolejnym punktem obchodów był pokaz prezentacji opowiadającej o życiu i nauczaniu Ojca Świętego.
Po nim odbyła się nieoficjalna część uroczystośći - świąteczny poczęstunek dla przybyłych na uroczystości.
     Szkoła otrzymałą imię po trzech latach od ufundowania sztandaru. Zdjęcia z tego wydarzenia poniżej.

   Od 1945 roku w szkole w Redle pracowało 12 dyrektorów (kierowników początkowo).
Było wśród nich 6 mężczyzn i 6 kobiet. Pierwszym dyrektorem był pan Władysław Gawłowski.

Czterokrotnie funkcję dyrektora sparwowała pani Władysłąwa Hofbauer - łącznie przez 14 lat. Czternaście lat "dyrektorowali również pan Witold Rajsel i obecny dyrektor pan Maciej Szwed.
Poniżej można prześledzić te zmiany. Kliknij w miniaturę poniżej.

     W roku 2010 i 2011 szkoła przeszła termomodernizację, remont dachu i wymienę stolarki okiennej. Te wszystkie prace srawiły, że praca i nauka w niej stały się dużo bardziej komfortowe. W ostatnim czasie trwają również prce nad zmianą systemu ogrzewania budynku szkolnego z oleju opałowego na ogrzewanie gazowe. W chwili obecnej budynek szkolny wygląda właśnie tak.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego